Protocol Montessorischool

 

Almelo, april 2021

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze brief willen wij u dan ook attenderen op de geldende maatregelen rondom ‘Covid-19’ op de Almelose Montessorischool, waarbij we uit zijn gegaan van de algehele richtlijnen van het RIVM en de richtlijnen vanuit het bestuur.

1.Ouders/verzorgers in de school 
Ouders/verzorgers bezoeken de school niet, tenzij zij zijn uitgenodigd door school. 
Wanneer ouders/verzorgers de school bezoeken betreden zij de school via de hoofdingang, noteren hun naam op de bezoekerslijst en desinfecteren hun handen. Daarnaast willen wij ouders/verzorgers vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. 

2. Externen in de school
Vrijwilligsters, stagiaires, onderzoekers, etc. bezoeken de school niet, tenzij zij zijn uitgenodigd door school. Het bezoek van externen kan plaatsvinden indien dit in het belang van het kind en/of de groep is. Dit gebeurt in overleg met directie, om zicht te houden op aantal personen binnen de school. 

3. Afstand tussen personen
De 1,5 meter afstand hoeft niet bewaard te blijven tussen de leerlingen onderling, maar wordt wel aangemoedigd door leerlingen alert te maken op vermijden van vermengen contacten. Het fysiek contact zoals: het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel mogelijk uit de weg worden gegaan door de leerlingen onderling. De bovenbouw dient hier alerter op te zijn dan de onderbouw en leerkrachten maken dit bespreekbaar bij de leerlingen.  De leerkrachten hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en de leerkrachten dienen onderling de 1.5 meter afstand te houden. 
Indien leerkrachten zich prettig voelen door te werken met aangepaste regels in de groep zoals: plexischerm, looproute, etc. kunnen zij deze afspraken met de groep maken. 

4.Inrichten klaslokalen
Bij het inrichten van de klaslokalen wordt zoveel mogelijk gelet op het afstand kunnen bewaren en het zo min mogelijk vermengen van contacten.  

5. Mondkapjes
De leerlingen dragen geen mondkapjes, tenzij anders aangegeven door ouders. 
Dit geldt voor de leerlingen in groep 7/8. De leerkrachten dragen in de groep geen mondkapje en hoeven, indien voldoende afstand in de openbare ruimtes dit ook niet te dragen. Wanneer de afstand niet bewaard kan blijven of leerkrachten voelen zich hier zelf prettiger bij staat gebruik van een mondkapje vrij. Externen die de school bezoeken, dragen een mondkapje indien zij dit zelf op prijs stellen. Dit passend bij onze kernwaarden: vertrouwen en verantwoordelijkheid.
 

6. Positief geteste leerling of onderwijspersoneel
Wanneer een leerling of personeelslid corona gerelateerde klachten heeft  en zij positief getest zijn, dient dit direct gemeld te worden bij directie. Hier opvolgend worden ouders, team, bestuur (en bij drie of meer besmettingen GGD) geïnformeerd. 

7. Quarantaine
Wanneer een leerling of personeelslid positief besmet is, maakt de school een lijst van de aanwezige personen en met wie de besmette persoon in contact is geweest.  Als een leerling of personeelslid positief wordt getest wordt in principe de hele klas en het personeelslid aangemerkt als nauw contact (categorie 2 - kinderen of medewerkers die in totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand).
Alle leerlingen en het personeelslid (nauwe contacten, categorie 2) gaan in thuisquarantaine voor 10 dagen. Zij mogen dus niet naar school komen en krijgen het advies om zich z.s.m. te laten testen. Daarnaast krijgen zij het advies om zich te laten testen 5 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon, indien de test op of na dag 5 negatief is kan de quarantaine worden opgeheven en wordt weer overgegaan op fysiek onderwijs.  Voor wie zich niet wil laten testen, geldt er sowieso een thuisquarantaine van 10 dagen. 

8. Thuisonderwijs
Wanneer een groep in quarantaine zit, wordt er thuisonderwijs verzorgd. De leerpakketten kunnen een dag na melding quarantaine contactloos opgehaald worden op het plein door één ouder/verzorger. Alle groepen maken een ‘noodpakket’ met hierin werk wat zelfstandig verwerkt kan worden voor herhalen, automatiseren en is gericht op taal-lezen-spellen-rekenen en verzorgen zoveel mogelijk een thuiswerkpakket op maat, wanneer dit organisatorisch lukt. Het protocol afstandsonderwijs zal gevolgd worden. 
 
9. Klachten/besmettingen
In de volgende situaties blijft eenieder thuis: 
o Bij klachten die passen bij corona;
o Als je positief getest bent op corona; 
o Als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft; 
o Als iemand in je huishouden positief is getest op corona; 
o Als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter).

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn (uitgezonderd chronische ziektes). Indien medewerkers constateren dat kinderen ziek zijn wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers om kinderen op te halen. Geheel passend bij onze visie vertrouwen wij op uw verantwoordelijke houding!

10. Muziek- en bewegingsonderwijs
Muziekonderwijs (van juf Astrid) vindt nu geen doorgang om contacten en besmettingen de minimaliseren. Voor bewegingsonderwijs wordt het protocol van het Sportbedrijf Almelo gevolgd. De onderbouw gymt in het speellokaal en de midden- en bovenbouw gymt in de gymzaal. Er wordt met het lesaanbod rekening gehouden met cohortering. 

11. Halen/brengen 
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan, waardoor er veel ouders/verzorgers moeten wachten op het schoolplein en/of bij het hek.
Wij verzoeken dan ook: leerlingen die zelfstandig naar school kunnen, doen dit ook en ouders/verzorgers brengen leerlingen niet in school. 
De ouders met een leerling in de onderbouw mogen bij het ophalen van de kinderen, op het plein wachten. Fietsen blijven buiten de poort. 
Er is éénrichtingsverkeer vanuit de poort naar het plein (ingang) en op het plein kan er met voldoende afstand gewacht worden op de kinderen.  Via de middelste poort naar het park (uitgang) kan dan samen naar de fiets/auto gewandeld worden. Dit éénrichtings-verkeer geldt voor de ouders die de kinderen komen ophalen vanaf het plein!

12.Schooltijden 
De kinderen komen weer druppelsgewijs (gereguleerd) binnen, de schooltijden blijven onveranderd. De poort van het plein gaat om 8:15 uur open, zodat kinderen dan het schoolplein op kunnen komen en naar binnen kunnen gaan. 

 

13. Buiten spelen
De buitenspelen voor de pauzes wordt per groep gesplitst, uitgezonderd de onderbouw.
10:00 groep juf Edith                                  12:00 groep juf Edith
10:15 groep juf Maureen/juf Caline            12:15 groep juf Maureen/juf Caline
10:30 groep meneer Hennie                      12:30 groep meneer Hennie
10:45 groep juf Vera                                   12:45 groep juf Vera
11:00 onderbouw                                       13:00 onderbouw

14. Ventilatie en luchten
In alle klassen wordt er met name gelucht, wanneer de leerlingen niet in het lokaal zijn. Zo wordt een sterke luchtstroom tussen mensen voorkomen. In de school zijn er mobiele COO2-meters om de lucht te monitoren en hierop het ventileren aan te passen.

15. Eten en drinken 
• Iedereen moet goed zijn handen desinfecteren/wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch. 
• Leerlingen mogen geen voedsel delen en leerlingen moeten tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
•    Traktaties zijn toegestaan, mits deze per stuk voorverpakt zijn en gelieve niet zelfgebakken indien het etenswaren betreft.

16. Handen wassen, desinfecteren en hoesten of niezen 
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren en leerlingen maken gebruik van de desinfectiepompjes en/of wassen op regelmatige basis de handen. 
• Medewerkers en leerlingen van de OB moeten hun handen wassen bij aankomst op school en  wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen.
• Medewerkers en leerlingen van de MB/BB moeten hun desinfecteren (en/of handen wassen) bij aankomst op school en desinfecteren (en/of wassen) hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen.

17.Quarantaine na vakantie in een oranje of rood gebied:
Als u op vakantie bent geweest in een land welke gekenmerkt is als oranje of rood gebied (risicogebied) wordt u dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt voor het hele gezin. Ouders en medewerkers moeten na een vakantie in een oranje of rood land (risicogebied) ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zult u anderen moeten vragen.

18.Verantwoordelijkheid voor veiligheid:
Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk invullen van deze unieke situatie. De school draagt er zorg voor dat de richtlijnen van het RIVM qua veiligheid (binnen het gebouw, qua schoonmaak, 1,5m. afstand) etc. worden nageleefd en coachen en sturen de leerlingen. Van ouders wordt verwacht dat zij ook hun verantwoordelijkheid pakken in het volgen van de gemaakte afspraken, het monitoren van de fysieke gesteldheid van uw kind en op voorhand in gesprek te gaan met kinderen, wat voor gevolgen de afspraken hebben op het gedrag van de leerlingen. 
Wij vertrouwen u erop, dat wij samen er zorg voor dragen wat de school open kan blijven en de besmettingen zo laag mogelijk blijven.


Met vriendelijke groet,

Team Almelose MontessorischoolAgenda
2e verslag mee
Schoolreis Middenbouw
Juf Astrid jarig
Wisseldag
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren